Dosa Yang Tidak Diampuni Allah SWT

                               


Hai sobat, pernahkah kita berfikir tentang dosa-dosa kita ..?. Baik itu dosa besar maupun dosa-dosa kecil. Kita meminta diampuni dosa-dosa kita kepada Allah SWT. Namun tahukah anda, bahwa terdapat dosa yang tidak akan diampuni oleh Allah SWT? Mari disimak beberapa dosa yang tidak diampuni oleh Allah SWT..!

Makan harta anak yatim secara haram

  Untuk menghapuskan dosa tersebut pemakan harta anak yatim mesti membayar kembali harta yang telah digunakan, serta memohon maaf kepada anak yatim yang telah dimakan haknya. Jika anak yatim tersebut memaafkan perbuatannya, barulah kita boleh bertaubat memohon ampunan kepada Allah SWT. Namun apabila anak tersebut tidak memaafkan, maka dosanya juga tidak akan terhapus.

Menuduh wanita sholeh berzina

 Orang yang menuduh seorang wanita sholeha berzina, hendaklah segera memohon maaf kepada wanita tersebut. Jika wanita tersebut memaafkan, maka dosa kita akan terhapus dan diperbolehkan sipenuduh tersebut untuk bertaubat kepada Allah SWT. Sekiranya wanita tersebut tidak memaafkan maka dosa tidak terhapus dan tidak diperbolehkan untuk bertaubat kepada Allah SWT.

Melakukan sihir / santet

  Mereka yang melakukan sihir dan para pengamal ilmu hitam adalah mereka yang syirik kepada Allah SWT, serta tidak layak bertaubat kepada Allah, melainkan kembali ke jalan Allah dengan mengucapkan kalimat syahadad dan wajib menyerah di kerajan Islam dan siap menerima hukuman yang sewajarnya.

Syirik kepada Allah SWT dengan menyamakan kedudukan Allah dengan mahluk lain

  Dosa syirik atau menyamakan Allah SWT denagn makhluk lainnya melalui niat, pembicaraan dan perbuatan yang dengan sengaja dalam keadaan sadar maupun tidak sadar. Jika ingin diampuni dosanya dengan cara mengucakpan kembali dua kalimat syahadad dan siap menerima hukuman hudud sebagai mana mestinya supaya Allah SWT menerima kembali amal ibadah seorang hamba yang telah menduakan Allah SWT.

Itulah dosa-dosa yang tidak diampuni Allah SWT sebelum kita membayarnya. Semoga kita semua dihindarkan dari dosa-dosa tersebut. Amiiin Yarobbal Alamiin.